fbpx

Γενικοί Όροι Συμμετοχής

Γενικοί Όροι Συμμετοχής

Βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 339/1996, κατ’ εφαρμογή της Οδηγίας 90/314/ΕΟΚ.

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω Γενικούς Όρους Συμμετοχής, οι οποίοι συνιστούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης του οργανωμένου ταξιδιού, και τις πληροφορίες, πριν εγγραφείτε σε κάποιο από τα οργανωμένα ταξίδια μας. Η συμμετοχή σε οποιοδήποτε οργανωμένο ταξίδι του τουριστικού γραφείου μας προϋποθέτει την προσεκτική μελέτη του προγράμματος του συγκεκριμένου ταξιδιού και σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον πελάτη των Γενικών Όρων Συμμετοχής.

Σε περίπτωση ανάγκης μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο του γραφείου μας: Altervan Roadtrips – Αναστάσιος Αθανασίου Σεράκης – 6955998969 ή στη διέυθυνση Αγίου Νικάνδρου 24, Αριδαία, 58400

 

1. ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Ο ταξιδιώτης δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση πριν από την έναρξη του πακέτου έναντι χρέωσης καταγγελίας σύμφωνα με τις ακόλουθες διακρίσεις:

α) Ακύρωση συμμετοχής του ταξιδιώτη μέχρι 41 ημέρες πριν από την αναχώρηση (εφόσον έχει καταβληθεί κάποιο ποσό), χρέωση καταγγελίας το ποσό των 80€ ανά / άτομο. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο κόστος διαχείρισης για το χρόνο που δαπανήθηκε για την εκάστοτε κράτηση.

β) Ακύρωση συμμετοχής του ταξιδιώτη από 40 έως 31 ημέρες πριν από την αναχώρηση, χρέωση καταγγελίας το ποσό της προκαταβολής που καταβλήθηκε από τον πελάτη, εκτός του ποσού που δαπανήθηκε για την αγορά των αεροπορικών ή ακτοπλοϊκών εισητηρίων.

γ) Ακύρωση συμμετοχής του ταξιδιώτη από την 30η ημέρα έως και την ημέρα της αναχώρησης, συνεπάγεται την χρέωση καταγγελίας όλης της αξίας της εκδρομής.  Το Altervan Roadtrips έχει το δικαίωμα σε περίπτωση που δεν εξοφληθεί ο λογαριασμός των ακυρωτικών μέχρι την αναχώρηση της εκδρομής να διεκδικήσει τα χρήματα με κάθε νόμιμο μέσο.

Σε κάποια πακέτα προσφορών υπάρχουν “ειδικοί όροι” άλλων Εταιρειών (π.χ αεροπορικών εταιρειών και καταλυμάτων) σχετικά με την Πολιτική Ακυρώσεων που αυτές ακολουθούν και υπερκαλύπτουν την ανωτέρω πολιτική ακυρώσεων του Altervan Roadtrips.

Αλλαγές αεροπορικών εταιρειών ή πτήσεων, ή αλλαγή των καταλυμάτων με άλλα ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας καθώς και κάθε μη ουσιώδη αλλαγή στο πρόγραμμα που δεν μεταβάλλει σημαντικά τον όλο χαρακτήρα του ταξιδιού, όπως και τυχαία συμβάντα όπως ιατρικές επεμβάσεις και ατυχήματα που πιθανόν συνέβησαν στον ταξιδιώτη πριν την έναρξη του πακέτου δεν αποτελούν λόγο ακύρωσης της συμμετοχής.

2. ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ

Η εταιρία δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για περιπτώσεις που μετά την αναχώρηση ενός ταξιδιού, μια κανονική πτήση δρομολογίου αεροπορικής εταιρίας δεν πραγματοποιηθεί ή για περιπτώσεις που είναι πέρα από τον δικό της έλεγχο και τη δυνατότητα να τις αποφύγει, όπως π.χ. αλλαγή αεροσκάφους σε άλλο μικρότερης χωρητικότητας, καθυστερήσεις λόγω τεχνικής βλάβης ή λόγω προηγούμενου δρομολογίου, πόλεμος ή απειλή πολέμου, κοινωνικές αναταραχές, διεκδικήσεις κλάδων, απεργίες, φυσικές καταστροφές, άσχημες καιρικές συνθήκες ή τρομοκρατικές ενέργειες. Επίσης το Altervan Roadtrips δεν έχει σε καμία περίπτωση τον έλεγχο των δωματίων σε κάθε ξενοδοχείο, πόλη κ.λπ. Το επιπλέον οικονομικό κόστος που ενδέχεται να προκληθεί από τις προαναφερόμενες περιπτώσεις, επιβαρύνει εξ ολοκλήρου τον ταξιδιώτη. Πολλές φορές τα ξενοδοχεία ιδιαίτερα σε περιόδους αιχμής παρουσιάζουν “υπερπληρότητα”. Αν αυτό συμβεί κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, θα προβούμε σε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να βρούμε δωμάτια σε άλλο ξενοδοχείο ίδιας κατηγορίας στην ίδια πόλη. Αν αυτό δεν είναι δυνατό και αναγκαστούμε να βρούμε δωμάτια σε ξενοδοχείο κατώτερης κατηγορίας αναλαμβάνουμε να σας επιστρέψουμε τη διαφορά που προκύπτει από τη διαφορά κατηγορίας ξενοδοχείου. Μέλημά μας, σε κάθε περίπτωση, είναι να διατηρούμε, όσο το επιτρέπουν οι συνθήκες, αναλλοίωτο το ύφος και την δομή του κάθε ταξιδιού και με αυτόν τον γνώμονα θα αποφασίζονται οι όποιες αλλαγές είναι επιβεβλημένες από αστάθμητους παράγοντες κατά τη διάρκεια του ταξιδιού από τον συνοδό σε συνεννόηση με την εταιρία και τις υπεύθυνες αρχές τής εκάστοτε χώρας.

3. ΑΝ ΑΚΥΡΩΣΟΥΜΕ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ

Διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε το ταξίδι σας για οποιονδήποτε λόγο μέχρι και επτά (7) ημερολογιακές ημέρες πριν από την αναχώρηση. Σε έκτακτες περιπτώσεις ανωτέρας βίας (όπως πόλεμος ή απειλή πολέμου, κοινωνικές αναταραχές, διεκδικήσεις κλάδων, φυσικές καταστροφές, άσχημες καιρικές συνθήκες ή τρομοκρατικές ενέργειες κ.λπ.) είναι πιθανόν να ακυρωθεί και σε διάστημα μικρότερο των επτά (7) ημερών. Αν τελικά αναγκαστούμε να ακυρώσουμε το ταξίδι σας, σας παρέχουμε τις ακόλουθες εναλλακτικές λύσεις:

  • Να συμμετάσχετε σε άλλο ταξίδι, με την υποχρέωση να καταβάλετε τη διαφορά στην περίπτωση που ισχύει μεγαλύτερη τιμή πώλησης. Στην περίπτωση που ισχύει μικρότερη τιμή, θα σας επιστραφεί η διαφορά.
  • Να ζητήσετε την πλήρη επιστροφή των χρημάτων που έχετε ήδη καταβάλει.

 

4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ

Συμμετοχή σε οργανωμένο ταξίδι συνεπάγεται ανάλογη κοινωνική συμπεριφορά και κατανόηση απέναντι στους συνταξιδιώτες και τους οργανωτές (συνοδοί). Γι’ αυτό το λόγο είναι απαραίτητη η απόλυτη συμμόρφωση των ταξιδιωτών προς το πρόγραμμα του ταξιδίου, τις υποδείξεις των συνοδών και ξεναγών.

Επίσης έχει την ευθύνη της έγκαιρης προσέλευσης στους τόπους συγκέντρωσης για τις διάφορες παροχές του προγράμματος. Σε περίπτωση καθυστέρησης και ασυνέπειας του ταξιδιώτη που οδηγεί στην απώλεια παροχής του προγράμματος, δεν έχει δικαίωμα επιστροφής χρημάτων για την υπηρεσία που έχασε. Σε τέτοιες περιπτώσεις ο ταξιδιώτης για να συνδεθεί με το group, θα πρέπει να το κάνει με δική του ευθύνη και έξοδα. Λόγω έλλειψης συνέπειας σε συνδυασμό με οποιαδήποτε άλλα προβλήματα που δημιουργεί ο ταξιδιώτης, το Altervan Roadtrips διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την συμμετοχή του ταξιδιώτη ακόμα και κατά την διάρκεια της εκδρομής, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Κάθε ταξιδιώτης ευθύνεται για την έγκαιρη προσέλευση του στην αναχώρηση του ταξιδιού. Σε περίπτωση που αυτό δεν γίνει, το Altervan Roadtrips δεν φέρει καμία ευθύνη, δεν γίνεται καμία επιστροφή χρημάτων, αλλά ούτε και τροποποίηση. Ταξιδιώτες από άλλες περιοχές έχουν την ευθύνη να καταφθάνουν πολύ νωρίτερα στο σημείο αναχώρησης του ταξιδιού. Η απώλεια του μέσου μεταφοράς λόγω καθυστέρησης ή απεργίας μέσων μεταφοράς, συνεπάγεται απώλεια του συνόλου του ταξιδίου. Εάν δεν γίνει εφικτή η σύνδεση του ταξιδιώτη με το group, δεν έχει κανένα δικαίωμα επιστροφής χρημάτων. Ταξιδιώτης που διακόπτει το ταξίδι με δική του πρωτοβουλία, ευθύνεται αποκλειστικά ο ίδιος για τη κάλυψη των δαπανών επιστροφής του και δεν δικαιούται καμία παροχή υπηρεσίας ή αποζημίωσης.

Ο ταξιδιώτης ευθύνεται για την παροχή ορθών προσωπικών στοιχείων κατά την διαδικασία της κράτησης. Σε περίπτωση εισαγωγής λάθος προσωπικών στοιχείων, που μπορεί να έχει ως συνέπεια ο ταξιδιώτης να μην ταξιδέψει ή να χρεωθεί επιπλέον από την αεροπορική εταιρία για οποιαδήποτε αλλαγή/διόρθωση στα προσωπικά του στοιχεία, ο διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη.  

5. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Eγκληματικές ενέργειες κατά των ανθρώπων και της περιουσίας τους είναι γεγονότα υπαρκτά σε όλο τον κόσμο. Οι ταξιδιώτες έχουν την ίδια ευθύνη για τον εαυτό τους και τα πράγματά τους όπως και όταν είναι στο σπίτι τους. Συνιστούμε να μην αφήνετε χρήματα, τιμαλφή και διαβατήρια αφύλακτα στα δωμάτια των καταλυμάτων. Συνιστούμε να φυλάσσετε χρήματα και διαβατήρια σε εσωτερικές τσέπες ή σε ειδικό τσαντάκι που δένεται στη μέση. Στις πτήσεις να αποφεύγετε να παραδίδετε βαλίτσες ή τσάντες που δεν κλειδώνουν. Τέλος, μην αφήνετε πράγματα στα πούλμαν κατά τη διάρκεια των ξεναγήσεων, ακόμη και αν σας συσταθεί ως ασφαλές από τους τοπικούς υπευθύνους. Εάν εσείς ή κάποιο άλλο μέλος της ομάδας σας αρρωστήσει κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού, τραυματιστεί ή αποβιώσει από κάποια δραστηριότητα – υπηρεσία πέρα από αυτές που αναλάβαμε να σας προσφέρουμε, είτε επί τόπου από τον αντιπρόσωπό μας, θα σας συμπαρασταθούμε σε οποιαδήποτε ενέργεια (απαίτηση) θελήσετε να προβείτε εναντίον οποιουδήποτε, αλλά εμείς ουδεμία ευθύνη φέρουμε.

 

6. ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Σε θέματα οδικής μεταφοράς, μεταφοράς δι’ αέρος ή θαλάσσης, η ευθύνη μας σε όλες τις περιπτώσεις περιορίζεται στο πλαίσιο των σχετικών διεθνών συμβάσεων. Καθυστερήσεις ή/και αλλαγές δρομολογίων, τύπου αεροσκάφους ή/και ενδιάμεσων σταθμών, είναι πιθανό να αποφασιστούν από διάφορους κυβερνητικούς και άλλους οργανισμούς ή/και από αεροπορικές εταιρίες, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν καθυστερήσεις ή τροποποιήσεις στη ροή του προγράμματος. Επίσης οι ιδιοκτήτες ή διευθυντές ξενοδοχείων, νυχτερινών κέντρων, εστιατορίων, καθώς και κυβερνητικοί οργανισμοί (υπεύθυνοι για μουσεία και άλλους αρχαιολογικούς χώρους) είναι πιθανόν να πάρουν αποφάσεις που να έχουν άμεσες επιπτώσεις στην υλοποίηση του προγράμματος έτσι όπως αυτό έχει αρχικά σχεδιαστεί. Το Altervan Roadtrips δεν είναι δυνατόν ούτε να ελέγξει ούτε να προλάβει τέτοιου είδους αποφάσεις και ενέργειες και ως εκ τούτου δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις. Σύμφωνα με την κοινοτική και ελληνική νομοθεσία (ΠΑ 339/1996), το Altervan Roadtrips έχει προβεί στην ασφάλιση της επαγγελματικής του ευθύνης για την κάλυψη της μη εκτέλεσης ή πλημμελούς εκτέλεσης της σύμβασης εκ μέρους του, καθώς και για την επιστροφή των καταβληθέντων και τον επαναπατρισμό στην περίπτωση πτώχευσης.